FORGOT YOUR DETAILS?

Disclaimer

Bodelaeke besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op haar site. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.
Bodelaeke is niet verantwoordelijk voor:
– Schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet.
– Daarnaast is zij niet verantwoordelijk voor technische storingen verkregen door derden.

Alle informatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Bodelaeke worden gewijzigd.

Bodelaeke bevat hyperlinks naar websites van externe partijen. Deze hyperlinks zijn als verwijzingen voor u opgenomen. Bodelaeke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites.

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten Bodelaeke. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bodelaeke is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

TOP